Ruimtelijke kwaliteit


Een goede ruimtelijke inrichting draagt bij aan een inspirerende leefomgeving. In onze visies en plannen is ruimtelijke kwaliteit een essentieel thema. Zonder verbetering van  ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen blijven er kansen onbenut.

 

Brons + partners heeft een brede ervaring opgebouwd in het uitvoeren van onderzoek, het  opstellen van visies en scenario’s  en het ontwerpen met ruimtelijke kwaliteit. (bijvoorbeeld structuurvisies,  landschapsontwikkelingsplannen, beeldkwaliteitplannen en landschapsarchitectonische inpassingen en ontwerpen). Binnen de identiteit van de landschappen geven deze plannen toetsingskaders aan voor nieuwe ontwikkelingen of laten zien hoe gebiedsidentiteiten in de ontwerpen terug te vinden zijn. De opgebouwde ervaring gebruiken wij nu om te onderzoeken hoe nieuwe opgaven, zoals klimaatadaptatie en duurzame energie kunnen aansluiten bij de ruimtelijke kwaliteit van onze cultuurlandschappen, of nog beter deze kunnen versterken!

Structuurvisie kustplaats Camperduin
In opdracht van de gemeente Bergen stelt Brons + partners een Structuurvisie op voor de omgeving van Camperduin in de kustgemeente Bergen. Dit project...

10/11/2014

Lees verder
Landschappelijke inpassing Carpoolplaats Cothen
De Provincie Utrecht wil in het kader van bewust gebruik van energie op vijf strategische plekken langs provinciale wegen carpoolplaatsen realiseren. ...

18/07/2013

Lees verder
Gascompressorstation Wijngaarden
Na vijf jaar van voorbereiding is de uitvoering van de landschapszone rondom het gascompressorstation te Wijngaarden een feit. Brons + partners heeft ...

06/01/2012

Lees verder
Landschap in beeld, Giessen - Linge - Zouwe
De gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik hebben samen een intergemeentelijk landschapskader opgesteld. Zij willen hiermee de aandacht op het la...

01/03/2011

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Landelijk gebied Zoeterwoude
Het voortdurend streven naar een hoge beeldkwaliteit is belangrijk voor het behoud van een mooi landschap. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkh...

01/07/2010

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+
Als uitwerking op het LOP Kromme Rijngebied+ is voor de zes gemeenten (De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) een ...

15/06/2010

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering t Gein
Tussen Abcoude en Driemond moeten de dijken aan weerszijden van de rivier 't Gein worden versterkt en verhoogd. Een dijkverbetering heeft invloed op d...

07/05/2010

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Stefanushoeve
Het Beeldkwaliteitplan voor het bedrijventerrein de Stefanushoeve analyseert de landschappelijke ligging en de zichtlijnen op het terrein en stelt rui...

20/12/2009

Lees verder
Landschappelijke inpassing Gascompressorstation
Een afwisselende, specifieke landschapszone is ontworpen als landschappelijke inpassing voor het nieuw te bouwen gascompressorstation in het open veen...

08/09/2009

Lees verder
LandschapsKwaliteitsToets
Een kwalitatieve beoordeling, die inzicht geeft in de verandering van de kernkwaliteiten van waardevolle landschappen in de provincie Gelderland. ...

22/09/2008

Lees verder
Advies beeldkwaliteit Boshotel Overberg
Brasserie Restaurant 'De Holle Boom' heeft aan Brons + partners landschapsarchitecten opdracht gegeven voor het opstellen van een advies inzake de lan...

11/05/2007

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Breukelen - Loenen
Als vervolg op het landschapsontwikkelingsplan is voor de gemeenten Loenen en Breukelen een beeldkwaliteitplan voor het buitengebied opgesteld. Met di...

12/04/2007

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Langbroek
In opdracht van de provincie Utrecht en de zes gemeenten is binnen de provincie het eerste beeldkwaliteitplan voor het buitengebied opgesteld. Het pla...

09/09/2004

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Buitengebied Soest
Het beeldkwaliteitplan Buitengebied Soest geeft richtlijnen voor de welstandstoetsing van bouwaanvragen in het buitengebied. Het beeldkwaliteitplan vo...

06/05/2004

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Neerijnen
Ook heeft het bureau veel affiniteit met beeldkwaliteitplannen voor het buitengebied voor clusters van gemeenten of individuele gemeenten. Daarnaast i...

23/04/2004

Lees verder
Beeldkwaliteitplan Buitengebied Haaren
In samenwerking met Amer adviseurs bv is voor de gemeente Haaren een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het buitengebied van deze gemeente. Een richtin...

13/11/2002

Lees verder
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024