Private ontwikkeling


Gebouw en buitenruimte vormen idealiter een samenhangende twee-eenheid. Zij geven expressie aan eigen opvattingen omtrent stijl, representativiteit, duurzaamheid  en natuurlijkheid. Wij ontwerpen buitenruimten voor particulieren en bedrijven. Burgerinitiatieven ondersteunen wij met vakkennis, samenhang binnen een integrale context en communicatie rondom het ontwerp.

 

Onze ontwerpen reageren op de stijl van de bebouwing. Wij vertalen wensen in een modern architectonisch ontwerp, maar hebben ook oog voor biodiversiteit en beleving van de seizoenen. In specifieke situaties onderzoeken wij mogelijkheden voor uitbreiding en functieverandering in samenhang met de totale ruimtelijke kwaliteit. In dat geval is de voorbereiding en aanvraag van een omgevingsvergunning aan de orde. Wij richten een ontwerptraject in met diverse stappen en beslismomenten, waarbij wij aansturen op een succesvolle uitkomst.

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024