Klimaat adaptatie


Het Deltaprogramma 2015 geeft via vijf beslissingen aan hoe Nederland tot in 2050 veilig en leefbaar kan blijven, met als doel voorbereid te zijn op overstromingen, extreme neerslag, droogte en hitte. Naast Waterveiligheid en Zoetwater vormt Ruimtelijke adaptatie het derde onderwerp. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, provincies en waterschappen om in 2030 het beleid op orde te hebben om klimaatverandering op te vangen en om in 2050 zowel de stedelijke als de landelijke gebieden klimaat bestendig te hebben ingericht.

 

Rudy Brons is najaar 2014 door het Ministerie van I en M als adviseur van het A-team benoemd. Dit team zal gericht advies geven bij de uitvoering van het Deltaprogramma en de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen. Klimaatadaptatie biedt meekoppelkansen voor een vernieuwde ruimtelijke inrichting en een verbetering van de leefomgeving. Brons + partners ontwikkelt deze groen - blauwe netwerken samen met aanvullende disciplines en experts en vertaalt deze in geïntegreerde omgevingsontwerpen voor de openbare ruimte in stedelijke omgevingen. 

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024