Groene steden


De stad vormt het bruisend centrum van onze woon- en werkomgeving. Pleinen, parken en groen - blauwe netwerken dragen bij aan de identiteit van het stedelijk weefsel en dragen bij aan een prettige leefomgeving.

 

Nieuwe opgaven liggen in het klimaat bestendig maken, het water robuust herinrichten en het verduurzamen van onze steden en haar mobiliteit. In nieuwe allianties onderzoeken wij het stedelijk weefsel op mogelijkheden en kansen voor een klimaat adaptieve en water robuuste inrichting. Hierbij werkt Brons + partners samen met experts op het gebied van water, klimaat en ondergrondse infrastructuur.

 

Principes van duurzaamheid combineren wij met een hoge ruimtelijke kwaliteit en sociale binding met de omgeving. Het tegengaan van hittestress, binding van fijn stof en voldoende buffering voor tijdelijke wateropslag vormen uitdagende bouwstenen.

Een goede balans tussen functionaliteit, duurzaamheid, ruimtelijke uitstraling en kosten is hierbij uitgangspunt. 

Structuurvisie kustplaats Camperduin
In opdracht van de gemeente Bergen stelt Brons + partners een Structuurvisie op voor de omgeving van Camperduin in de kustgemeente Bergen. Dit project...

10/11/2014

Lees verder
Sluiseiland; Groene long voor Gouda
Vanwege de verbreding van de Julianasluis en de verlegging van infrastructuur ontstond het idee om het Sluiseiland te ontwikkelen als groene long voor...

01/07/2014

Lees verder
Zellingplein nieuw rust- en uitkijkpunt
Als onderdeel van de landschappelijke inpassing van de N207 ten zuiden van Gouda is het Zellingplein ontworpen. Dit plein vormt een bijzonder rust- e...

12/05/2014

Lees verder
Exposant Dutch Design Days, Hubei, China
Op uitnodiging van het Institute for fine Arts te Hubei heeft Brons + partners van 10-26 april deelgenomen aan de Dutch Design Days. De stand was gehe...

26/04/2014

Lees verder
Ontvangst Chinese delegatie in Amsterdamse Bos
In augustus 2013 ontving Brons en partners een Chinese delegatie, die geinteresseerd is in de recreatieontwikkeling in Nederland. Rudy Brons leidde he...

04/09/2013

Lees verder
Landschappelijke inpassing Carpoolplaats Cothen
De Provincie Utrecht wil in het kader van bewust gebruik van energie op vijf strategische plekken langs provinciale wegen carpoolplaatsen realiseren. ...

18/07/2013

Lees verder
Ontwerp begraafplaats met mijnen en hoagten
De gemeente Ouddorp heeft Brons + partners gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe begraafplaats. Het ontwerp is op drie pijlers gebaseerd. Ten ...

31/05/2013

Lees verder
Reconstructie Stationsplein en Kon. Wilhelminaweg
In opdracht van aannemer Reef Infra heeft Brons + partners geparticipeerd in een team van deskundigen om in korte tijd een aanbiedingsontwerp op te st...

30/11/2012

Lees verder
49e IFLA wereldcongres in Kaapstad
LANDSCAPES IN TRANSITION Cape Town South Africa 2012 Van 5 - 7 SEPTEMBER 2012 heeft het IFLA-congres te Kaapstad met als thema 'Landscapes in ...

07/09/2012

Lees verder
Prijsvraag Heetmanplein Den Bosch
In het kader van de idee�nprijsvraag 'Reset het Heetmanplein', uitgeschreven door het Bosch Architectuur Initiatief in samenwerking met de BNA en...

09/07/2012

Lees verder
IFLA 2012 Zuid-Afrika
Landscape in transition In het kader van het 49e IFLA World Congress in Kaapstad, Zuid Afrika is er een oproep geplaatst om 'abstracts' in te zenden...

25/05/2012

Lees verder
Toolbox Functioneel groen
Toolbox functioneel groen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling Als kennisontwikkeling binnen het bureau is een toolbox voor functioneel groen ...

15/03/2012

Lees verder
Groenstructuurvisie Zaanstad
De gemeente Zaanstad hecht grote waarde aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Momenteel vindt er een wijkgerichte aanpak plaats waarbij op grote...

12/01/2012

Lees verder
Elisabeth Plantsoen
De Stichting Elisabeth Weeshuis heeft in de wijk Parijsch te Culemborg de openbare ruimte bij het woon-zorg complex BonVie ontwikkeld. Aan Brons en pa...

15/07/2010

Lees verder
Ontwerp Kerkplein Rijsenburg
Het kerkplein van Rijsenburg vormt een belangrijk onderdeel van de historische kern van het dorp. Cultuurhistorie, monumentale waarde en eigentijdse f...

05/02/2010

Lees verder
‘Belommerde wandeling’ Stadsgracht Tiel
Een historisch onderzoek naar het oorspronkelijke ontwerp van K.G. Zocher en zijn ontwerpopvattingen voor een belommerde wandeling langs de stadsgrach...

03/11/2009

Lees verder
Combigebouw Sonneheerdt
In navolging op het ontwerp voor de wijk Parc Viventra op het terrein van Sonneheerdt in Ermelo, waarin ontmoeting tussen mensen met en zonder een (vi...

08/10/2004

Lees verder
Parc Viventra
Deze terreininrichting is een voorbeeld van de zogenaamde ‘omgekeerde integratie’ van blinden in de maatschappij. Het combigebouw Sonnehe...

23/09/2004

Lees verder
Herinrichting Markt Beusichem
Met illustraties van Toon van Grisbergen...

10/06/2002

Lees verder
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024