Erfgoed


Cultureel erfgoed geeft uiting aan de rijke ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Denk aan de Romeinse Limes, Middeleeuwse vestingwerken, bijzondere ontginningen, verdedigingslinies, landgoederen en industriële bebouwing. Vaak staan deze structuren of elementen onder druk van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of raken in verval door het verlies van hun oorspronkelijke functie en het gebrek aan inkomsten.

 

Brons + partners ziet het cultureel erfgoed als waardevolle dragers van verschillende tijdlagen in ons landschap. Wij zoeken naar kansen om de historische betekenis van het erfgoed te combineren met actuele gebruiksmogelijkheden. Het zichtbaar maken van de tijdslijn tussen historie en actualiteit inspireert ons en verbindt verleden en heden.  Nieuwe ontwikkelingen ontwerpen wij als onderdeel van een samenhangende visie op deze tijdslijn.

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023