Brainbox 


Creatieve kruisbestuivingen tussen vakgebieden en vakgenoten zijn essentieel om innovaties vorm te geven. Graag inspireert Brons + partners u met nieuwe opvattingen, ontwerpen, beeldtalen, verhalen en nieuwe ruimtelijke functiecombinaties.

 

Brainbox verzamelt inspirerende initiatieven, koppelt innovatieve ideeën en creatieve denkers en doeners aan elkaar en is daarbij vakgebied overstijgend. Wij spiegelen vernieuwende gedachten naar vormen van gebruik en verbinden opgaven omtrent energie, klimaat en zorg naar het vakgebied van de landschapsarchitectuur en de inrichting van landschap en openbare ruimte.

 

U bent van harte welkom voor een inspirerend gesprek op ons bureau.

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024