Landgoederen


Historische buitenplaatsen en landgoederen vormen de ruimtelijke parels van ons cultuurlandschap. De nieuw ontwikkelde buitenplaatsen en landgoederen dragen bij aan de vergroening van stadsranden en particuliere natuurontwikkeling. De rentabiliteit van bestaande landgoederen vormt in veel gevallen een opgave.

 

Brons + partners ondersteunt landgoedeigenaren ten aanzien van een duurzame instandhouding en ontwikkeling. Adviezen betreffen strategische visievorming voor (her-) ontwikkeling, creatieve scenario’s voor nieuwe functies en het succesvol doorlopen van de planologische procedure. Onze positief kritische houding resulteert in aansprekende architectonisch ontwerpen, die de landschappelijke identiteit versterken. 

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024