Duurzame gebiedsontwikkeling


De inrichting van Nederland staat voor nieuwe opgaven. Het op grote schaal bouwen en inrichten van gebieden maakt plaats voor verduurzaming van stad en land en het terugdringen van klimaateffecten. Behoud en beheer van decennialang opgebouwde natuur- en landschapskwaliteiten dienen hierin een nieuwe positie te verwerven.

 

Brons + partners maakt zich hard om de effecten van klimaatverandering in te passen in innovatieve oplossingen, zoals gelaagde waterveiligheid, meekoppelkansen voor recreatie en biodiversiteit, nieuwe vormen van duurzame energie en de ontwikkeling van groene steden met bijpassende groen-blauwe netwerken. Participatie van bewoners en belangengroepen is hierbij onmisbaar om nieuwe ontwikkelingen duurzaam te verankeren bij de bewoners en identiteit van de streek. 

Adviseur 'A-team' klimaatadaptatie
Een brede coalitie van overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kennisinstellingen gaat de komende decennia werken aan een waterrobuust en klim...

11/12/2014

Lees verder
Structuurvisie kustplaats Camperduin
In opdracht van de gemeente Bergen stelt Brons + partners een Structuurvisie op voor de omgeving van Camperduin in de kustgemeente Bergen. Dit project...

10/11/2014

Lees verder
Sluiseiland; Groene long voor Gouda
Vanwege de verbreding van de Julianasluis en de verlegging van infrastructuur ontstond het idee om het Sluiseiland te ontwikkelen als groene long voor...

01/07/2014

Lees verder
Nieuw recreatie-concept voor Lake Hume, Australie
Southern Cross Parks, Australie, heeft Brons + partners opdracht gegeven om in Tallangatta, 500 km ten noorden van Melbourne een nieuw concept te ont...

02/06/2014

Lees verder
Exposant Dutch Design Days, Hubei, China
Op uitnodiging van het Institute for fine Arts te Hubei heeft Brons + partners van 10-26 april deelgenomen aan de Dutch Design Days. De stand was gehe...

26/04/2014

Lees verder
Begeleiding uitvoering landschapsplan N207
Na ruim vijf jaar van planvorming vindt de landschappelijke inpassing plaats van de N207, de nieuwe Zuidwestelijke Randweg rond Gouda. Bij de planvorm...

16/04/2014

Lees verder
Begeleiding uitvoering dijkverbetering ’t Gein
Na jaren van voorbereiding start in 2014 de uitvoering van de dijkverbetering langs het schilderachtige riviertje 't Gein. Brons + partners heeft in d...

24/03/2014

Lees verder
FLOW: aanpak versterking beleving Lek
In het kader van het project Ruimte voor de Lek heeft Brons + partners voor de provincie Utrecht een voorstel ontwikkeld voor de versterking van de be...

05/11/2013

Lees verder
Waterberging Baambrugge landschappelijk ingepast
Na vijf jaar planvorming en voorbereiding van de uitvoering is de waterberging nabij Abcoude in oktober 2013 officieel geopend. Brons en partners heef...

30/10/2013

Lees verder
Renovatie recreatiepark Narrabri Australie
In het najaar van 2013 is Brons + partners betrokken geraakt bij de renovatie van het recreatiepark gelegen in Narrabri, New South Wales, circa 500 km...

05/10/2013

Lees verder
Landschappelijke inpassing brugontwerp
Op uitnodiging van het Waterschap Groot Salland heeft Brons + partners landschapsarchitecten samen met IPV Delft een inzending verzorgd voor een nieuw...

10/07/2013

Lees verder
Ontwerp begraafplaats met mijnen en hoagten
De gemeente Ouddorp heeft Brons + partners gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe begraafplaats. Het ontwerp is op drie pijlers gebaseerd. Ten ...

31/05/2013

Lees verder
Verkennende studie parkresort Albanie
Op verzoek van een investeerder in Albanie is een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van een exclusief parkresort langs de kust van Albanie. H...

20/11/2012

Lees verder
IFLA 2012 Zuid-Afrika
Landscape in transition In het kader van het 49e IFLA World Congress in Kaapstad, Zuid Afrika is er een oproep geplaatst om 'abstracts' in te zenden...

25/05/2012

Lees verder
Weidevogelcompensatie N207
Omdat met de aanleg van de provinciale weg, N207-Zuid-Westelijke Randweg om Gouda, natuurwaarden zullen worden aangetast, moeten deze worden gecompens...

08/03/2012

Lees verder
LOP Duin Horst & Weide
Gemeenten gaan voor gezamenlijke benadering Duin Horst & Weide De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben in april en mei 2...

01/03/2012

Lees verder
Gascompressorstation Wijngaarden
Na vijf jaar van voorbereiding is de uitvoering van de landschapszone rondom het gascompressorstation te Wijngaarden een feit. Brons + partners heeft ...

06/01/2012

Lees verder
Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta
Brons+ partners heeft als consortium partij deelgenomen aan het Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta. Dit is een project waarin een kernteam, best...

04/01/2012

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Bergen
Brons + partners heeft in opdracht van de gemeente Bergen een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Dit LOP vormt een uitwerking van de vastges...

14/12/2011

Lees verder
Tentoonstelling landelijk gebied Soest
Ter voorbereiding op een nieuwe visie voor het landelijk gebied heeft de gemeente Soest Brons + partners landschapsarchitecten gevraagd de bestaand...

14/12/2011

Lees verder
Landschap in beeld, Giessen - Linge - Zouwe
De gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik hebben samen een intergemeentelijk landschapskader opgesteld. Zij willen hiermee de aandacht op het la...

01/03/2011

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Maarssen
De gemeente Maarssen heeft besloten een landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Dit plan sluit nauw aan op de bestemmingsplannen buitengebied en zo...

04/11/2010

Lees verder
Advies landschappelijke openheid golfbaan Liemeer
Binnen de gemeente Nieuwkoop is de golfbaan Liemeer ontwikkeld. Op deze golfbaan is relief en beplanting aangebracht. De omwonenden hebben bezwaar gem...

02/11/2010

Lees verder
landschappelijk advies golfbaan Zeist
In opdracht van de gemeente Zeist is een advies en streefbeeld opgesteld voor de gewenste ontwikkeling van het Kromme Rijngebied ten zuiden van Zeist....

14/10/2010

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+
Zes gemeenten werken samen in landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+ De gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wij...

16/06/2010

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Woerden
Voor de gemeente Woerden stelt Brons en partners een landschapsontwikkelingsplan op. Het belangrijkste doel hiervan is om het Woerdense landschap, met...

20/05/2010

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering t Gein
Tussen Abcoude en Driemond moeten de dijken aan weerszijden van de rivier 't Gein worden versterkt en verhoogd. Een dijkverbetering heeft invloed op d...

07/05/2010

Lees verder
Structuurvisie Bergen
In nauwe samenwerking met SAB Amsterdam heeft Brons en partners gewerkt aan een structuurvisie voor de gemeente Bergen waarbij in hoofdopzet rekening ...

02/12/2009

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem hebben besloten om met elkaar een Landschapsontwikkelingsplan op te stellen...

15/10/2009

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Neder-Betuwe
In samenwerking met het bureau SAB Arnhem heeft Brons + partners voor de gemeente Neder-Betuwe een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Het L...

09/09/2009

Lees verder
Landschappelijke inpassing Gascompressorstation
Een afwisselende, specifieke landschapszone is ontworpen als landschappelijke inpassing voor het nieuw te bouwen gascompressorstation in het open veen...

08/09/2009

Lees verder
LandschapsKwaliteitsToets
Een kwalitatieve beoordeling, die inzicht geeft in de verandering van de kernkwaliteiten van waardevolle landschappen in de provincie Gelderland. ...

22/09/2008

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen
Met het landschapsontwikkelingsplan is een basis gelegd voor het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied van de gemeenten Breukelen en Loenen. ...

05/09/2008

Lees verder
Natuurcompensatie De Elfenbaan
Een inrichtingsschets voor natuurontwikkeling in de Grote Polder, nabij Zoeterwoude. Deze nieuwe natuur dient ter compensatie van de natuurstrook De E...

10/04/2008

Lees verder
Schetsontwerp N207
De provincie Zuid-Holland gaat in samenwerking met de gemeenten Gouda en Ouderkerk een nieuwe schakel in de regionale verbinding N207 aanleggen, de Zu...

26/09/2007

Lees verder
LOP Beuningen Druten en Wychen
De Gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen hebben besloten gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen. DLV Groen & Ruimte is in sa...

18/05/2007

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Veenendaal
Waar veel gemeenten hun Landschapsontwikkelingsplan in een samenwerkingsverband opstellen, heeft de gemeente Veenendaal ervoor gekozen om een eigen LO...

07/04/2007

Lees verder
Hoogspanningsstation Breukelen
In opdracht van de energiemaatschappijen Tennet en Eneco heeft Brons en Partners een landschapsplan opgesteld voor een nieuw hoogspanningsstation in d...

11/03/2007

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek
De Groene Driehoek gemeenten, Montfoort, Oudewater en Lopik hebben besloten gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen. Aan brons...

10/05/2006

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Eemland
In de zomer van 2004 heeft het Gewest Eemland, namens de gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest en Eemnes, opdracht verstrekt aan Brons+Partners landschap...

22/11/2005

Lees verder
Landschapsfonds Eemland
Studie naar een nieuw financieringssysteem voor duurzame instandhouding en ontwikkeling van het landschap Brons + partners heeft in samenspraak met...

23/09/2005

Lees verder
Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei
De gemeenten Amerongen, Barneveld, Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben in 2004 aan Brons+Partners Landschapsarchitec...

13/09/2005

Lees verder
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024