NIEUWSARCHIEF


26-11-2012

Onderhoudsdag

Zaterdag 24 november jl. heeft de onderhoudsdag langs 't Gein plaats gevonden op initiatief van Waternet, die de dijkverbetering voorbereidt.

Zaterdag 24 november jl. heeft de onderhoudsdag langs 't Gein plaats gevonden op initiatief van Waternet, die de dijkverbetering voorbereidt. Brons + partners landschapsarchitecten was hierbij aanwezig in de personen Ellen Wilms en Jolanda Stelder. De ochtend begon rond een koffietafel buiten in de mist met een kort welkomstwoord door Kenrick Heijn van Waternet, die het belang van het beheer van de beplanting op de Geindijken aangaf in verband met de veiligheid van de dijk. Vervolgens lichtte Ellen Wilms van Brons + partners toe dat alle beplanting in het beheerplan in kaart is gebracht en is voorzien van uitleg, waar het beheer aan dient te voldoen en welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden. Hierop volgend gaf Tjebbe de Boer van de Vereniging Spaar 't Gein aan dat hij blij is met dit beheerplan en streeft naar meer samenhang en samenwerking in de uitvoering van het beheer.

  

Na deze introductie was het tijd om de handen uit de mouwen te steken door de groep van circa 20 personen. Vanaf het erf van de boer konden aan weerszijden de knotwilgen langs

de dijk worden gesnoeid. De Landschapswerkgroep Abcoude zorgde hierbij voor de nodige uitleg en de beschikbaarheid van voldoende scherpe zagen, ladders en touwen. Voor

zowel de bewoners als de plannenmakers was het een mooie ervaring nu eens zelf zo�n knotwilg te knotten. Gemiddeld bleken al gauw enkele uren nodig te zijn om je door die kroon

van dunne en dikke takken een weg te banen en om vervolgens die lange takken netjes over de sloot te leggen. De takken worden namelijk pas in het voorjaar na het snoeiseizoen

opgeruimd door de gemeente en versnipperd voor wandelpaden; een mooie en duurzame bestemming. Na een ochtend werken was uiteindelijk een rij van ruim 15 wilgen geknot en

kon met voldoening op deze ochtend worden teruggekeken.


« terug
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024