Missie 


Landschappen binnen en buiten de stad ontwikkelen, die zowel esthetisch, duurzaam en betekenisvol zijn, vormt de  missie van Brons + partners landschapsarchitecten. Wij richten ons op het steeds duurzamer maken van de leefomgeving en maken die aantrekkelijker en klimaat bestendiger.

 

We zorgen ervoor dat ruimtelijke kwaliteit en ontwerp de smeerolie vormt binnen de grote opgaven: stedelijke herontwikkeling, inbreng van duurzaamheid en eigentijdse recreatieontwikkeling in het landelijk gebied.

 

Inspiratie door de kwaliteiten en kansen die 'de plek' biedt, in samenspel met de nieuwste inzichten en technieken vormt ons kader. Onze vormgeving hierbij is soms gedurfd, vaak prettig sober, duurzaam, goed bruikbaar en aansprekend.


Ons credo hierbij is:

 

Dreaming

'Building your dreams' staat bij ons voor het geloven in vernieuwing, met als doel  het creëren van een prettige leef- en werkomgeving. Lees verder.

 

Exploring

'Exploring the impossible'  gaat veel verder dan standaard analyses en levert resultaten op die de identiteit van het gebied gebruikt als springplank voor nieuwe ontwikkelingen en verbindingen. Lees verder.

 

Developing

'Developing the future' staat voor toekomstvaste visies en robuuste ontwerpen, die interdisciplinair ontwikkeld en uitgevoerd worden, maakbaar zijn en duurzaam zijn.  Lees verder.


Rudy Brons, directeur Brons + partners landschapsarchitecten

November 2014

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024